Błędy medyczne

Miałeś problem np.: brakiem wnikliwej diagnozy, opóźnieniem lub brakiem leczenia, pozbawieniem szansy na ratowanie życia lub zdrowia? Ty lub bliscy doznali uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia wskutek zaniechania, zaniedbania placówki medycznej?

SKONTAKTUJ SIĘ – prześlij dokumenty, umów spotkanie – dokonamy analizy sprawy, przedstawimy możliwe działania – karne, cywilne, dyscyplinarne.

Prowadzimy postępowania karne i dyscyplinarne, przygotowujemy skargi do Rzecznika Praw Pacjenta, pozwy o odszkodowania w postępowaniu cywilnym.

Sprawa dot. błędu medycznego to kwestia satysfakcji pokrzywdzonych, nie tylko finansowej, ale także moralnej, a może także przyczyni się do poprawy standardów usług medycznych i komuś uratuje życie i zdrowie..

PRZYKŁADY BŁĘDÓW W PROWADZONYCH SPRAWACH