Wybrane publikacje powiązane z obszarem aktywności zawodowej adw. Ilony Kwiecień

Ekonomiczna analiza dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie za szkody na osobie z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej; Wrocław 2015

Ile jest warte życie i zdrowie? Co wpływa na proces dochodzenia roszczeń z punktu widzenia decyzji poszkodowanych? W książce znajdziemy m.in.

 • teorie ekonomiczne i systemy wyceny szkód na osobie dla celów sądowych na tle dorobku nauki i rozwiązań praktyki sądowej innych krajów
 • determinanty ekonomiczne, finansowe, behawioralne procesu dochodzenia roszczeń
 • propozycję modelu ustalania zadośćuczynienia w polskim systemie prawnym.
 • Z recenzji: „Monografia dr Ilony Kwiecień jest pierwszą w polskiej literaturze przedmiotu i do tego udaną próbą analizy ekonomicznej bardzo trudnego obszaru, jakim jest proces dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie za szkody na osobie z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Praca ma charakter interdyscyplinarny […] jej napisanie wymagało rozległej wiedzy nie tylko z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, ale i z prawa cywilnego, finansów (w tym behawioralnych i osobistych), psychologii, teorii podejmowania decyzji i socjologii.

Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Analiza rynku, Warszawa 2011

W tej publikacji pod redakcją I. Kwiecień autorzy – uznani specjaliści rynku ubezpieczeń – analizują istniejące regulacje prawne i uwarunkowania systemowe oraz ekonomiczne aspekty problemu, dynamikę i strukturę szkód, procesy likwidacji szkody, implikacje dla gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń. Znajdziemy tu:

 • Koszty wypadków drogowych i systemy kompensacji szkód komunikacyjnych
 • Zakres kompensacji szkód osobowych w krajach UE
 • Uwarunkowania systemu kompensacji z ubezpieczenia komunikacyjnego OC w Polsce
 • Ramy systemowe związane z dochodzeniem roszczeń
 • Kompensacja szkód osobowych z ubezpieczenia komunikacyjnego OC w Polsce i w wybranych krajach – analiza ekonomiczna
 • Kompensacja szkód osobowych wywołanych przez kierowców nieubezpieczonych i nieznanych
 • Zadośćuczynienie za krzywdę w konsekwencji szkody na osobie – analiza polskiego rynku
 • Dochodzenie roszczeń za szkody na osobie z perspektywy doradców i pełnomocników
 • Szkody osobowe z ubezpieczenia komunikacyjnego OC a gospodarka finansowa ubezpieczycieli
 • Kompensacja szkód z wypadków drogowych o charakterze transgranicznym

Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej, CH Beck 2010

Publikacja jest poświęcona problemowi wykorzystania ubezpieczeń w procesie zarządzania ryzykiem przez podmioty gospodarcze – klientów zakładów ubezpieczeń. Autorka w sposób kompleksowy omówiła następujące kwestie:

 • pojęcie i znaczenie ryzyka w działalności gospodarczej,
 • proces zarządzania ryzykiem w podmiotach gospodarczych, jego konstrukcję, etapy oraz stosowane narzędzia i metody,
 • ubezpieczenie jako metodę możliwą do wykorzystania w tym procesie,
 • aspekty prawne i ekonomiczne tego procesu,
 • miejsce ubezpieczeń w koncepcjach zintegrowanego procesu zarządzania ryzykiem,
 • konstrukcję programu ubezpieczeń – aspekty organizacyjne i przedmiotowe związane z analizą ryzyka w przedsiębiorstwie, projektowaniem ochrony i oceną oferty rynkowej,
 • proces likwidacji szkód.

Książka stanowi kompilację zagadnień teoretycznych i praktycznych oraz ekonomicznych i prawnych, co czyni ją użyteczną zarówno dla studentów ekonomii, prawa, menedżerskich studiów podyplomowych, jak i dla praktyków działających w obszarze ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem, menedżerów ryzyka, pośredników ubezpieczeniowych, doradców finansowych oraz osób z działu zarządzania, planowania finansowego.