Bank namawia cię na ugodę, czytasz o pozwach innych ale nie jesteś pewien.. ZADZWOŃ, NAPISZ , WYŚLIJ UMOWĘ DO DARMOWEJ ANALIZY

DLACZEGO WARTO TERAZ ZŁOŻYĆ POZEW ? Orzecznictwo jest ugruntowane, postępowania trwają krócej, a wysokie stopy odsetek wpływają na to jakie bank zapłaci odsetki kredytobiorcy za czas procesu. DLACZEGO Z NAMI – bo specjalizujemy się w pozwach przeciwko instytucjom finansowym,

Chcesz się uwolnić od kredytu w CHF?

Chcesz skonsultować propozycję ugody od banku?

ZAUFAJ PROFESJONALISTOM – zadzwoń lub wyślij nam skan umowy tel: +48 74 6620106

Dołącz do grona zadowolonych klientów, którzy pozbyli się obciążeń w dobie wysokich kursów walut!

Skutecznie, kompleksowo prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytu.

  • darmowa analiza umowy
  • konkurencyjne wynagrodzenie dopasowane do Twoich preferencji – przejrzyste i jasno sformułowane, niska opłata wstępna, jasno określona prowizja / proporcje dopasowane do możliwości klienta (prowizja w praktyce pokrywana z naddatkiem przez odsetki od banku)
  • pełna obsługa – od wniosku o zaświadczenie banku i wezwania przedsądowego do banku, przez pozew z wnioskiem o zawieszenie płatności rat na czas procesu, postępowanie w 2 instancjach + rozliczenie z bankiem po wyroku i wykreślenie hipoteki + reprezentacja w przypadku skargi kasacyjnej banku
  • szybki pozew, wniosek o zawieszenie płatności rat w trakcie procesu
  • obsługa zdalna – dla Twojej wygody, jeśli taką preferujesz
  • przygotowanie do rozprawy – jak najmniej stresu
  • obrona przez pozwem banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału
  • POZWAĆ BANK MOŻEMY TAKŻE GDY JESTEŚ WSPÓŁ-KREDYTOBIORCĄ, SPŁACIŁEŚ JUŻ KREDYT, WYNAJMUJESZ MIESZKANIE

PYTANIA NASZYCH KLIENTÓW :

Czy kredytobiorca, który spłacił już swój kredyt w całości także może złożyć pozew? Odp.: Frankowicz, który spłacił w całości kredyt we franku szwajcarskim ma takie same prawa jak posiadacz kredytu, który w dalszym ciągu dokonuje spłaty takiego kredytu. Może zatem domagać się w sądzie zapłaty w związku z nieważnością umowy kredytowej

Co to jest nieważność umowy i jakie są skutki stwierdzenia nieważności umowy? Odp.: Stwierdzenie prawomocnym wyrokiem nieważności zawartej wcześniej umowy kredytowej wyrażonej we franku szwajcarskim, skutkuje powrotem do stanu sprzed jego wypłaty, stanowiąc podstawę do rozliczenia stron. Strony muszą zwrócić sobie wzajemnie to co otrzymały – kredytobiorca wypłaconą kwotę kredytu, bank to co otrzymał przez lata wykonywania nieważnej umowy od kredytobiorcy – w tym zarówno raty kredytu jak i inne opłaty, koszty itp. W praktyce dokonujemy rozliczenia przez potrącenie

Ile kosztuje „sprawa frankowa„? : Odp. Główne koszty to opłata od zaświadczenia banku (historii kredytu , wg. tabeli ok. 100-200 zł), opłata od pozwu 1.000 zł. uiszczana na rachunek sądu, opłata wstępna dla kancelarii (konkurencyjna – zadzwoń i ustal aktualne stawki), ewentualnie opłata od uzasadnienia postanowienia o zabezpieczeniu gdy trzeba je będzie zaskarżyć (100 zł), a kiedy wygramy opłata dodatkowa za sukces… ALE – prowizję tą pokrywają w praktyce odsetki które bank wypłaci za czas procesu, a płatność następuje gdy już sprawa jest wygrana . Korzyść? – życie bez kredytu ..

Czy bank może mnie potem pozwać? Odp.: Pozwy  banków przeciwko kredytobiorcom którzy wygrali procesy o unieważnienie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału rzeczywiście są składane. Banki wskazują, ze wynagrodzenie jest oczywistym elementem uczciwej umowy, odwołują się do oprocentowania kredytów w złotówkach lub nawet wnioskują o wyliczenie przez biegłych, jakie bank mógł uzyskać potencjalne korzyści, gdyby pożyczony udostępniony frankowemu kredytobiorcy kapitał został użyty na inne cele, zarówno kredyty czy nawet inwestycje. Trudno może jeszcze mówić o ugruntowanym orzecznictwie na niekorzyść banków, bowiem procesu w toku, jednak tu trzeba zwrócić uwagę że podstawą dla unieważnienia umów indeksowanych lub denominowanych w CHF jest naruszenie praw konsumenta przez instytucję finansową.  Instytucję która ma przeważającą pozycję tak finansową, jak i merytoryczną, działa zarobkowo, a co ważne na której ciążą szczególne obowiązki uczciwego starannego działania. Wynagrodzenie dla banku (pomijając jak miałoby być ustalone, bowiem tu można postawić wiele zastrzeżeń) w sytuacji gdy umowa o kredyt została unieważniona z powodu naruszenia zasad lojalnego działania niweczyłoby sankcję jaką zastosował w takim wyroku sąd wobec banku za nieuczciwe praktyki

Czy inne kredyty też można unieważnić? Odp. Wymaga to analizy umowy i dokumentów, ale w każdym przypadku gdy można zarzuć bankowi czy inne instytucji finansowej nieuczciwe praktyki rynkowe wobec konsumenta – np. brak informacji o ryzyku, produkt nieadekwatny do potrzeb czy możliwości finansowych klienta – przysługuje roszczenie o naprawienie szkody, unieważnienie .. Jednak należy pamiętać, że nie każdy zarzut będzie skuteczny, a niewłaściwy może generować obciążenie kosztami

Jakie Banki można pozwać ? Odp. Ocena wymaga analizy umowy, ale obsługujemy sprawy przeciwko czołowym bankom, które udzielały kredytów walutowych w latach 2000 do.. 2012? Niestety wówczas mimo ostrzeżeń Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego (do 2007) czy KNF od 2008 banki prowadziły wzmożona akcję kredytową w walutach obcych i praktycznie większość umów zawierała klauzule abuzywne, a klientom nie udzielono odpowiedniej informacji o ryzyku i kosztach.