E: biuro@kancelaria-kwiecien.pl | T: +48 74 66 20 106 | F: +48 74 66 20 206

Specjalizacja kancelarii

Kancelaria specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym i odszkodowawczym oraz prawach konsumenta .

Dochodzenie roszczeń z OC

Z tytułu odpowiedzialności cywilnej: wypadki komunikacyjne, błędy medyczne, wypadki przy pracy, produkty niebezpieczne i in.

Dochodzenie roszczeń z umów

Z tytułu zawartych umów ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń na życie, z UFK oraz umów kredytu, w tym kredytów walutowych (CHF), a także windykacja.

Obrona przed roszczeniami

Z tytułu odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstw i osób fizycznych oraz przed roszczeniami regresowymi, w tym ubezpieczycieli i UFG, a także roszczeniami banków i instytucji finansowych z tytułu umów o kredyt, pożyczkę itp.

Opinie prawne

W sprawach dotyczących ubezpieczeń dla przedsiębiorstw, roszczeń i likwidacji szkód, ryzyka i zabezpieczeń w umowach gospodarczych.

Procesy karne

Wypadki komunikacyjne, w pracy, w rolnictwie, związane z błędami medycznymi itd.

Doradztwo ubezpieczeniowe

Analiza ryzyka, ocena programów ubezpieczeń, likwidacja szkód, współpraca z brokerami, w tym w przetargach.

ZESPÓŁ

Kancelarię tworzy zespół prawników specjalizujących się w prawie ubezpieczeniowym i odszkodowawczym, finansowym - konsumenckim, bezpieczeństwa pracy, ruchu drogowego i świadczenia usług medycznych - w tym radców prawnych, aplikantów i studentów prawa. Współpracujemy z brokerami ubezpieczeniowymi oraz wieloma biegłymi, w tym z zakresu ruchu drogowego, wyceny nieruchomości, maszyn i urządzeń, medycyny, finansów i ekonomii oraz specjalistami ze świata nauki. W naszych działaniach łączymy bogate doświadczenie z wiedzą teoretyczną, pasję i zaangażowanie.

Prace kancelarii koordynuje jako właściciel adwokat prof. UE, dr hab. Ilona Kwiecień:

prof. Ilona Kwiecień Profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, autorka kilkudziesięciu prac naukowych z obszaru ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej, ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń komunikacyjnych, emerytalnych, wyceny roszczeń i szkód na osobie, finansowania strat w gospodarstwie domowym, w tym m.in. monografii: " Ekonomiczna analiza dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie za szkody na osobie z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej” Wyd. UE we Wrocławiu, 2015 oraz "Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej", wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010 oraz monografii pod redakcją "Life insurance in Europe. Risk Analysis and market challenges" (Kwiecień I., Borda M., Grima S., Springer 2020) czy "Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Analiza rynku" (Kwiecień I. red., Poltext 2010). Wykładowca studiów podyplomowych, wykładowca szkoleń dla aplikantów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu, recenzent w czasopiśmie "Prawo Asekuracyjne" wyd. Fundacja „Prawo Ubezpieczeniowe” i w innych czasopismach naukowych, broker ubezpieczeniowy, członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (Polish Assciation of Law & Economics).