e-mail: biuro@kancelaria-kwiecien.pl | tel: +48 74 66 20 106

Kursy walut wciąż wysokie, po kilkunastu latach spłacania rat zobowiązanie wciąż wyższe niż kwota udzielonego kredytu..

Chcesz się uwolnić od kredytu w CHF?

Chcesz skonsultować propozycję ugody od banku?

ZAUFAJ PROFESJONALISTOM – zadzwoń lub wyślij nam skan umowy tel: +48 74 6620106

Skutecznie, kompleksowo i jak dotąd ze 100% sukcesami prowadzimy sprawy o unieważnienie kredytów walutowych.

  • darmowa analiza umowy
  • konkurencyjne wynagrodzenie dopasowane do Twoich preferencji – przejrzyste i jasno sformułowane
  • pełna obsługa od wezwania, przez pozew i postępowanie, po rozliczenie po wyroku i wykreślenie hipoteki, reprezentacja w przypadku skargi kasacyjnej banku
  • obrona przez pozwem banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

PYTANIA NASZYCH KLIENTÓW :

Czy kredytobiorca, który spłacił już swój kredyt w całości także może złożyć pozew? Odp.: Frankowicz, który spłacił w całości kredyt we franku szwajcarskim ma takie same prawa jak posiadacz kredytu, który w dalszym ciągu dokonuje spłaty takiego kredytu. Może zatem domagać się w sądzie zapłaty w związku z nieważnością umowy kredytowej

Co to jest nieważność umowy i jakie są skutki stwierdzenia nieważności umowy? Odp.: Stwierdzenie prawomocnym wyrokiem nieważności zawartej wcześniej umowy kredytowej wyrażonej we franku szwajcarskim, skutkuje powrotem do stanu sprzed jego wypłaty, stanowiąc podstawę do rozliczenia stron. Strony muszą zwrócić sobie wzajemnie to co otrzymały – kredytobiorca wypłaconą kwotę kredytu, bank to co otrzymał przez lata wykonywania nieważnej umowy od kredytobiorcy – w tym zarówno raty kredytu jak i inne opłaty, koszty itp. W praktyce dokonujemy rozliczenia przez potrącenie

Ile kosztuje „sprawa frankowa„? : Odp. Główne koszty to opłata od zaświadczenia banku (historii kredytu , wg. tabeli ok. 100-200 zł), opłata od pozwu 1.000 zł. uiszczana na rachunek sądu, opłata wstępna dla kancelarii (konkurencyjna – zadzwoń i ustal aktualne stawki), a kiedy wygramy opłata dodatkowa za sukces. Najczęściej prowizję tą pokrywają..odsetki które bank wypłaci za czas procesu. Korzyść? – życie bez kredytu ..

Czy bank może mnie potem pozwać? Odp.: Pozwy  banków przeciwko kredytobiorcom którzy wygrali procesy o unieważnienie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału rzeczywiście są składane. Banki wskazują, ze wynagrodzenie jest oczywistym elementem uczciwej umowy, odwołują się do oprocentowania kredytów w złotówkach lub nawet wnioskują o wyliczenie przez biegłych, jakie bank mógł uzyskać potencjalne korzyści, gdyby pożyczony udostępniony frankowemu kredytobiorcy kapitał został użyty na inne cele, zarówno kredyty czy nawet inwestycje. Trudno może jeszcze mówić o ugruntowanym orzecznictwie na niekorzyść banków, bowiem procesu w toku, jednak tu trzeba zwrócić uwagę że podstawą dla unieważnienia umów indeksowanych lub denominowanych w CHF jest naruszenie praw konsumenta przez instytucję finansową.  Instytucję która ma przeważającą pozycję tak finansową, jak i merytoryczną, działa zarobkowo, a co ważne na której ciążą szczególne obowiązki uczciwego starannego działania. Wynagrodzenie dla banku (pomijając jak miałoby być ustalone, bowiem tu można postawić wiele zastrzeżeń) w sytuacji gdy umowa o kredyt została unieważniona z powodu naruszenia zasad lojalnego działania niweczyłoby sankcję jaką zastosował w takim wyroku sąd wobec banku za nieuczciwe praktyki

Czy inne kredyty też można unieważnić? Odp. Wymaga to analizy umowy i dokumentów, ale w każdym przypadku gdy można zarzuć bankowi czy inne instytucji finansowej nieuczciwe praktyki rynkowe wobec konsumenta – np. brak informacji o ryzyku, produkt nieadekwatny do potrzeb czy możliwości finansowych klienta – przysługuje roszczenie o naprawienie szkody, unieważnienie .. Jednak należy pamiętać, że nie każdy zarzut będzie skuteczny, a niewłaściwy może generować obciążenie kosztami