Specjalizacja

Kancelaria specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym i odszkodowawczym, finansowym oraz prawach konsumenta, zwłaszcza na rynku finansowym.

Podejmujemy trudne merytorycznie i organizacyjnie wyzwania – o czym można poczytać w zakładce Nasze sprawy

Obsługujemy osoby fizyczne w zakresie spraw cywilnych, karnych.

Świadczymy także usługi dla przedsiębiorstw w zakresie oceny ryzyka, programów ubezpieczeń, roszczeń i likwidacji szkód oraz windykacji.

Świadczymy usługi na terenie całej Polski.

OFERTA KANCELARII OBEJMUJE:

  • DOCHODZENIE ROSZCZEŃ ZA SZKODY NA OSOBIE I MIENIU – wypadki komunikacyjne, wypadki w pracy, w rolnictwie, błędy medyczne, produkty niebezpieczne, pobicia, molestowanie, mobbing i inne
  • POZWY PRZECIWKO BANKOM – pozwy o unieważnienie umowy kredytu walutowego (CHF), i inne zw. z naruszeniem interesów kredytobiorcy konsumenta i nieuczciwymi praktykami banku
  • WINDYKACJA – windykacja przeterminowanych należności, postępowanie egzekucyjne
  • DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z UMÓW – roszczenia z umów zawartych przez klienta – indywidualnego (ubezpieczenia na życie i majątkowe, wady pojazdu, inne) oraz przedsiębiorców (ubezpieczenia mienia i OC – w tym budowlane, transportowe , działalności, za produkt, inne – wraz z weryfikacją wypłat z polis OC wobec poszkodowanych)
  • OBRONA PRZED ROSZCZENIAMI – regresowymi ubezpieczycieli, kontrahentów lub os. fiz. za szkody deliktowe i kontraktowe, banków przeciwko klientom, windykacyjnymi
  • PROCESY KARNE – wypadki komunikacyjne, w pracy, w rolnictwie, związane z błędami medycznymi, karno-skarbowe … – w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub obrońcy
  • DORADZTWO ubezpieczeniowe i OPINIE – analiza ryzyka, ocena programów ubezpieczeń, likwidacja szkód, współpraca z brokerami, w tym w przetargach. Opinie w sprawach dotyczących ubezpieczeń dla przedsiębiorstw, roszczeń i likwidacji szkód, ryzyka i zabezpieczeń w umowach gospodarczych.
  • Inne: prawo transportowe, budowlane, ryzyko odpowiedzialności cywilnej w działalności gospodarczej , ubezpieczenia społeczne..