Nic nie dzieje się w próżni – kierunek nadaje adwokat Ilona Kwiecień, ale merytoryczny

i administracyjny kurs to praca wielu ludzi..

Prace kancelarii koordynuje jako właściciel adwokat prof. UE, dr hab. Ilona Kwiecień:

  • profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • autorka min. monografii: ” Ekonomiczna analiza dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie za szkody na osobie z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej” Wyd. UE we Wrocławiu, 2015 oraz „Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej„, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010 oraz „Life insurance in Europe. Risk Analysis and market challenges” (Kwiecień I., Borda M., Grima S., Springer 2020) czy „Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Analiza rynku” (Kwiecień I. red., Poltext 2010) i wielu artykułów naukowych – profil naukowy https://www.researchgate.net/profile/Ilona-Kwiecien
  • wykładowca studiów podyplomowych, wykładowca szkoleń dla aplikantów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu, recenzent w czasopiśmie „Prawo Asekuracyjne” wyd. Fundacja „Prawo Ubezpieczeniowe” i w innych czasopismach naukowych
  • przez kilkanaście lat czynny broker ubezpieczeniowy tworzący programy ubezpieczeń dla przedsiębiorstw i prowadzący likwidację szkód, twórca i prezes zarządu spółki brokerskiej Marshal sp. zo.o.
  • członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (Polish Assciation of Law & Economics)

Zespół:

Kancelarię tworzy zespół prawników specjalizujących się w prawie ubezpieczeniowym, odszkodowawczym, finansowym – konsumenckim, bezpieczeństwa pracy, ruchu drogowego i świadczenia usług medycznych i innych – w tym radców prawnych, aplikantów i studentów prawa.

Dla zapewnienia wysokiej jakości usług współpracujemy z brokerami ubezpieczeniowymi oraz biegłymi, w tym z zakresu ruchu drogowego, wyceny nieruchomości, maszyn i urządzeń, medycyny, finansów i ekonomii oraz specjalistami ze świata nauki. W naszych działaniach łączymy bogate doświadczenie z wiedzą teoretyczną, pasję i zaangażowanie. Pogłębiamy wiedzę i kwalifikacje w toku szkoleń i konferencji. W gąszczu administracji wspierają nas doświadczone i zaangażowane specjalistki naszego sekretariatu.